Kontrakt
1516
Zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Hanki Sawickiej w Gliwicach
Zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Hanki Sawickiej w Gliwicach
Rekreacja
▪ Wykonanie niwelacji terenu
▪ Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej
▪ Wykonanie zabezpieczenia zieleńca po wschodniej stronie wzdłuż ul. Hanki Sawickiej przed parkującymi samochodami w formie pasa z kostki brukowej
▪ Wymiana krawężników
▪ Montaż urządzeń gimnastycznych dla „siłowni zewnętrznej”
▪ Montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery
▪ Nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej
Przedmiot inwestycji stanowi teren zielony przy ul. Hanki Sawickiej w Gliwicach
Inwestor
id
4
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
/default.png
Gliwice
Strona www
Slideshow loading

Slideshow loading

Alejka
Plac do gry w Boule
Plac do gry w Boule
Alejka
Siłownia na wolnym powietrzu
Widok ogólny
Siłownia na wolnym powietrzu
Stolik do gry w szachy