Kontrakt

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku GOOG Gazowni Zabrzańskiej
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku GOOG Gazowni Zabrzańskiej
Usługi
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku GOOG Gazowni Zabrzańskiej, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5. Inwestycja obejmuje także remont aluminiowej fasady wejściowej. Projektuje się także umieszczenie przy ścianie zewnętrznej południowej jednostki klimatyzacyjnej

Inwestor

Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zabrzańska
/pgnig.png
Zabrze
Slideshow loading

Slideshow loading

Komunikacja wewnętrzna
Gabinet główny
Sala konferencyjna
Sala konferencyjna
Widok biuro
Widok sekretariat