Kontrakt
0901
Koncepcja modernizacji i rozbudowy zespołu basenów w Boguchwale
Koncepcja modernizacji i rozbudowy zespołu basenów w Boguchwale
Rekreacja
Zagospodarownie terenu:
▪ powierzchnia komunikacji: 9'816m²
▪ nawierzchnie zewnętrzne: 1'892m²
▪ powierzchnia lustra wody (beseny zewnętrzne): 534m2²
▪ zieleń: 6'734m²

Powierzchnia zabudowy:
▪ budynek usługowo-handlowy: 1'480m²
▪ zespół basenów: 2'500m²

Powierzchnia lustra wody:
▪ basen do pływanie: 322m²(80os.)
▪ basen rekreacyjny: 105m²(42os.)
▪ whirlpoole: 14,8m²(24os.)

Kubatura:
▪ budynek usługowo-handlowy: 14'075m²
▪ zespół basenów: 22'250m²
Przedmiotem opracowanie jest koncepcja architektoniczna modernizacji i rozbudowy zespołu basenów w Boguchwale wraz z zagospodarowaniem terenu: parkingiem, zjazdami, drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi. Przez zespół basenów należy rozumieć kompleks basenów otwartych (zewnętrznych) oraz budynek basenów krytych wraz z zapleczem oraz usługami. W opracowaniu przewidziano lokalizację obiektu handlowo-usługowego powiązanego z obiektami basenowymi funkcjonalnie jak też i w standardzie architektoniczno-budowlanym.
Inwestor
id
8
Gmina Boguchwała
/gmina_boguchwala.png
Boguchwała
Strona www
Slideshow loading

Slideshow loading