Kontrakt
0902
Program funkcjonalno-użytkowy OSIR Łuków
Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy z rozbudową istniejącego zespołu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami, parkingiem
Rekreacja
Teren opracowania: 1,5ha w tym:

Strefa wejściowa oraz strefa zaplecza

Strefa rekreacyjna basenowa:
▪ zespół rekreacyjnych niecek basenowych
▪ basen pływacki – 25x12,5m
▪ 6 torów pływackich
▪ plaże utwardzone /obejścia basenów/
▪ zjeżdżalnie basenowe

Strefa rekreacyjna:
▪ plac zabaw dla dzieci
▪ boisko do piłki nożnej / lodowisko
▪ korty tenisowe
▪ boiska do siatkówki plażowej

Obiekty kubaturowe:
▪ budynek usługowy istniejący
▪ budynek zaplecza basenów (nowoprojektowany)
▪ budynek garażowy istniejący
▪ budynek administracji istniejący jednokondygnacyjny
▪ budynek zaplecza sanitarnego nowoprojektowany
▪ elementy małej architektury

Parkingi

Drogi dojazdowe do parkingu, pożarowe

Drogi i chodniki wewnętrzne

Tereny zielone
Przebudowa z rozbudową istniejącego zespołu basenów otwartych wraz z obiektami towarzyszącymi, elementami zagospodarowania terenu oraz niezbędną infrastrukturą sieci, przyłączy dróg.
Inwestor
id
7
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Łuków
/osirlukow.png
Łuków
Strona www
Slideshow loading

Slideshow loading