Kontrakt
1104
Biuro Obsługi Klientów PGNiG
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku BUG GAZOBUDOWA SP. Z O.O. na potrzeby biura obsługi klienta PGNiG w Zabrzu
Usługi

Przedmiot inwestycji stanowi adaptacja aranżacyjno-instalacyjna pomieszczeń zlokalizowanych w budynku spółki BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu na potrzeby Biura Obsługi Klienta PGNiG SA z siedzibą w Warszawie Górnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem w Zabrzu Gazowni Zabrzańskiej zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5. Inwestycja obejmuje także remont schodów wejściowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont fasady wejściowej w zakresie umieszczenia logo firmy.
Inwestor
id
5
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zabrzańska
/pgnig.png
Zabrze
Strona www
Slideshow loading

Slideshow loading

Hall
Sala główna - obsługa klientów
Sala obsługi klienta
Wejście główne