Kontrakt

Przebudowa parkingu - GOOG Zabrze
Przebudowa parkingu na terenie siedziby GOOG w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5
Zagospodarowanie terenu
Zakres opracowania, 21 71,33m³
Zakres prac projektowych obejmował:
1. Projekt budowano-wykonawczy przebudowy parkingu na terenie siedziby GOOG w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przedmiar robót.
4. Kosztorys inwestorski .
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Inwestor

Górnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zabrzańska
/pgnig.png
Zabrze
Slideshow loading

Slideshow loading